Freelancer

Čo je freelancer? Kto je to freelancer? Freelancer znamená v doslovnom preklade z angličtiny „nezávislý pracovník”, „slobodný pracovník” alebo „voľný pracovník”. V slovenčine by to mohlo znamenať skôr „nezávislý odborník”, „nezávislý špecialista”, „nezávislý profesionál”, „pracovník na voľnej nohe” alebo dokonca „nezávislý dodávateľ osobných služieb”. Nie je to osoba, ktorá má uzavretý pracovný pomer so zamestnávateľom a pritom pracuje doma.

Freelancer je samostatne zárobkovo činná osoba. Nemá vlastnú kanceláriu, ani žiadnych zamestnancov. Zvyčajne pracuje sám, a to ako slobodný umelec, živnostník alebo ako jediný spoločník v spoločnosti s ručením obmedzeným. Pracovať však môže doma prostredníctvom internetu aj s inými ľuďmi napríklad ako člen virtuálneho tímu. Mnohí freelanceri pracujú doma (predovšetkým alebo len), z čoho vyplývajú isté výhody, ale i nevýhody. Freelancer môže pracovať i pre viacero firiem v priebehu roka.

 

 

Práca na voľnej nohe umožňuje mať viacero zdrojov príjmov od viacerých klientov. Strata jedného z nich neovplyvní celkový príjem natoľko dramaticky, ako by ovplyvnila strata jediného príjmu v prípade straty trvalého zamestnania. Je potom ďaleko lepšie a bezpečnejšie zabezpečovať si príjem peňazí prostredníctvom rozmanitostí príjmov od viacerých klientov, kde strata jedného klienta vedie len ku strate časti príjmov, v porovnaní so zamestnancami firiem, kde strata zamestnania vedia ku strate celého príjmu.

V slobodnom povolaní si môžete vybrať, o ktorú prácu máte záujem. Môžete sa špecializovať na prácu, ktorá Vás baví a napĺňa. Môžete robiť to, čomu sa rozumiete najviac. Ako samostatne zárobkovo činná osoba si môžete zvoliť svoj vlastný pracovný rozvrh. Príjmy môžu byť väčšie, ako keď pracuje pre zamestnávateľa. Môžete sa stať svojím vlastným pánom, užívať si slobodu pracovať samostatne z pohodlia domova a pritom poskytovať kvalitné služby svojim klientom, aby ste boli úspešný.

Prečítajte si tiež: Práca freelancera