Freelancer

Freelancer

Čo je freelancer? Kto je to freelancer? Freelancer znamená v doslovnom preklade z angličtiny „nezávislý pracovník”, „slobodný pracovník” alebo „voľný pracovník”. V slovenčine by to mohlo znamenať skôr „nezávislý odborník”, „nezávislý špecialista”, „nezávislý profesionál”, „pracovník na voľnej nohe” alebo...

Práca na doma

S informačnou dobou, ktorú žijeme, prichádzajú nové technológie a s nimi aj nové pracovné možnosti a príležitosti. Napríklad práca na doma (domácka práca, telepráca, práca z domu, práca na diaľku). V niektorých priemyselne vyspelých krajinách práca na doma dosahuje značné percentá, čo sú teda milióny a milióny ľudí. Nie práve najnovšie štatistiky udávajú počty pracovníkov, ktorí pracujú doma napríklad v Holandsku 27%, v USA 25%, vo Fínsku 22%. Dá sa predpokladať, že tento počet je v súčasnosti zrejme ešte vyšší.

Stále viac firiem, a to skôr v zahraničí ako u nás doma, uvažuje o využití pracovníkov pracujúcich doma na „voľnej nohe” na zabezpečovanie špecifických pracovných úloh, pretože im to ušetrí značné finančné prostriedky, ako keby si výkon tej istej práce mali zabezpečovať svojimi internými zamestnancami.

 

 

Ak potrebuje firma len na jednorázovú alebo dočasnú činnosť v rámci svojich podnikateľských aktivít nejakého odborníka z nejakej špecifickej oblasti, je pre ňu finančne výhodnejšie využiť služby nezávislého odborníka na „voľnej nohe”, ako by mala mať na tento účel vlastného zamestnanca s trvalým pracovným pomerom. Toto riešenie pomôže ušetriť firme často viac ako 50% nákladov, oproti nákladom, ktoré by vynaložila na svojho zamestnanca.

Čo je to práca na doma?

telepráca, domácka práca, práca z domu, práca na diaľku

Ide o prácu, ktorá sa vykonáva doma a to buď úplne alebo len čiastočne, záleží to od druhu práce ako aj od dohody so zamestnávateľom. Je to práca na diaľku, pri ktorej sa väčšinou využívajú moderné informačné a telekomunikačné technológie - telepráca. Zamestnanec nedochádza do práce na pracovisko, ale jeho pracovisko sa nachádza doma.

Pracovňa alebo pracovný kút

domáce prostredie pre prácu na doma

Domácim pracoviskom môže byť buď samostatná miestnosť - pracovňa (zvyčajne v rodinnom dome alebo vo väčšom byte) alebo len časť miestnosti - pracovný kút (zvyčajne v menšom byte) prispôsobená na prácu.

Samotné pracovisko zvyčajne tvorí väčší pracovný stôl, pohodlná stolička, počítač alebo notebook, tlačiareň, dokumenty, knižnica, úložné priestory a pod. V domácej pracovni sa poväčšine vykonáva duševná práca. Pre kvalitnú duševnú prácu treba kvalitné prostredie, ktoré sa najlepšie dá vytvoriť práve doma.

Prečítajte si tiež: Vhodné profesie pre prácu na doma