Práca freelancera

V súčasnom svete moderných digitálnych informačných technológií a komunikačných systémov môže byť pre mnohých ľudí zaujímavé a inšpiratívne postaviť svoje živobytie na freelancingu. Nikdy predtým nebolo toľko možností a príležitostí pre takúto prácu ako je tomu práve v súčasnej dobe. Práca freelancera nie je však vôbec ľahká. Je to náročná a zodpovedná práca vyžadujúca mnoho úsilia, vytrvalosti, sebamotivácie a disciplíny.

Ten, kto sa chce stať freelancerom, musí počítať s tým, že bude zodpovedný za všetky činnosti, ktoré bude vykonávať v rámci svojho podnikania, ako aj za to, aby bolo toto jeho podnikanie úspešné. Tiež si musí uvedomiť, že jeho pracovná doba môže presiahnuť štandardný pracovný deň a pracovný týždeň. Okrem hlavnej činnosti – služby, ktorú freelancer poskytuje svojim zákazníkom za primeranú odmenu, musí vykonávať ešte celý rad ďalších činností, pokiaľ si ich vykonávanie nekúpi od niekoho iného. Medzi takéto ďalšie činnosti môžu patriť:

  • vykonávanie vlastného prieskumu trhu
  • priama propagácia vlastných služieb (e-mail, inzercia a pod.)
  • príprava širokého portfólia svojich prác a propagačných materiálov
  • vytvorenie siete klientov a zmluvy s klientmi
  • vytvorenie siete spolupracovníkov a zmluvy so spolupracovníkmi
  • právne otázky, dane
  • vedenie účtovníctva
  • zákaznícka podpora a technická podpora
  • udržiavanie vzťahov so zákazníkmi
  • a mnohé ďalšie funkcie charakteristické pre fungovanie firmy

 

 

Freelancer musí ustrážiť všetky veci, ktoré by mohli viesť k oneskoreniu v dokončení projektu a dokázať včas dokončiť a odovzdať projekt v požadovanom termíne k spokojnosti svojich klientov. Aby freelancer zostal konkurencieschopným, musí vždy poskytovať kvalitné služby svojim klientom.

Prečítajte si tiež: Pre koho sa hodí práca freelancera