Výhody práce na doma

Výhody práce na doma pre zamestnanca a freelancera

 • jediná možnosť zamestnať sa pre ľudí, ktorí sú zdravotne postihnutí alebo tí, ktorí majú problém s mobilitou (títo ľudia by boli ináč nezamestnaní)
 • zlepšenie kvality vlastného života
 • vyššia produktivita práce
 • väčšia spokojnosť so zamestnaním
 • vlastné rozloženie času na jednotlivé činnosti
 • vlastné tempo práce
 • príjemné pracovné prostredie
 • väčšie pohodlie
 • lepšia sústredenosť na prácu
 • zlepšovanie osobnostných vlastností ako zodpovednosť, samostatnosť, schopnosť plánovať a pod.
 • menej stresových faktorov, menej stresových situácií
 • získanie času, ktorý by sa minul obliekaním a prípravou vecí do práce
 • získanie času, ktorý by sa minul cestovaním do práce a z práce
 • ušetrenie finančných prostriedkov, ktoré by sa minuli na cestovné do práce a z práce
 • ušetrenie finančných prostriedkov na strave, oblečení, drogérii a pod.
 • lepšie zosúladenie pracovného a súkromného života
 • vlastné tempo a spôsob práce
 • možnosť práce pre ženy na materskej dovolenke, aj pre toho, kto býva ďaleko od práce a pod.
 • voľnejšia pracovná doba
 • možnosť stráviť viac času s rodinou
 • možnosť meniť miesto práce (notebook alebo tablet s pripojením na internet)
 • získanie viac času s rodinou a priateľmi
 • môžete vstávať ráno prirodzeným spôsobom, bez budíka
  A ešte naviac pre freelancerov:
 • môžete si vybrať, o ktorú prácu máte záujem, a preto práca môže byť zábavou
 • môžete predávať svoje služby za najvyššiu ponuku

 

 

Výhody práce na doma pre zamestnávateľa

 • nižšie náklady, úspora finančných prostriedkov
 • minimalizovanie časových strát
 • lepší pracovný výkon zamestnancov
 • nižšia práceneschopnosť zamestnancov
 • minimálne absentérstvo zamestnancov
 • znižovanie fluktuácie zamestnancov
 • zvyšovanie zodpovednosti pracovníkov za výsledky svojej práce
 • možnosť udržať si kvalifikovaných zamestnancov
 • možnosť získania odborníkov z iných miest, ako je pracovisko firmy
 • zamestnávateľ neplatí prípadné „nadčasy”
 • neskoré príchody zamestnancov do práce neexistujú

Výhody práce na doma pre spoločnosť

 • ekologické hľadisko, prínos pre životné prostredie v súvislosti s každodenným necestovaním do práce a z práce
 • jedna z možností riešenia nezamestnanosti, viac pracovných príležitostí, práca aj pre ľudí z regiónov, ktoré majú vysokú nezamestnanosť
 • efektívnejšie využívanie verejných zdrojov v štátnej a verejnej správe (finančné úspory)
 • zamestnávateľ môže byť v zahraničí, pracovať sa môže doma na Slovensku (práca z domu našich občanov pre zahraničných zamestnávateľov)
 • viac spokojnejších ľudí v spoločnosti

Prečítajte si tiež: Nevýhody práce na doma